...

Vitamin C

Mada se vitamin C najčešće pominje kada su u pitanju zdrava ishrana i suplementacija, i dalje postoje razne nedoumice oko njegove upotrebe – čemu najviše služi? Da li je bolje unositi vitamin C kroz namirnice ili suplemente? Koja je preporučena doza? Da li od viška boli ili ne boli glava? Kako se kombinuje sa ostalim… Nastavi sa čitanjem Vitamin C

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.